CADEAU  TIP !  Roofvogel workshop: Falconry Experience Day

Home Foto's Workshops Testimonials Contact

Voor de meest actuele informatie surf naar Bedrijfsuitje

       

Valkerij Diensten
Jachtvogels
Bedrijfsuitje
Roofvogelshow
Kinderfeestje Uilen
Valkerij Manege
Over Ons

De Valkerij  

Het jagen met afgerichte roofvogels op prooidieren is ťťn van de oudste jachtvormen. Bovendien is deze vorm van jagen over de hele wereld verbreid en in vroeger tijd zeer populair vooral in hofkringen. In de zesde eeuw na Christus kwam de valkerij naar West-Europa. Eťn van de oudste beschrijvingen stamt van Keizer Frederik II, die rond 1250 zijn werk De arte venandi cum avibus dicteerde. Ook onder de Oranjes werd de valkerij beoefend.

Maar de valkerij is meer dan het jagen met roofvogels; het omvat alles wat met de jacht te maken heeft, dus ook het maken van gebruiksvoorwerpen. De valkerij is een heel oude, maar toch nog onbekende tak van bezigheid. De valkerij gebeurt op twee manieren afhankelijk van de wijze van vliegen en jagen. Het uitgangspunt daarbij is de eigen stijl van jagen van de vogels in de vrije natuur. Meer informatie over de valkerij historie vindt u bij Perthshire Falconry.

De Valkerij in Brabant

De kunst van het vangen en africhten van valken ontwikkelde zich in de 16e eeuw in het Brabantse land, gelegen in de trekroute van de slechtvalk. Valkenswaard groeit uit tot een belangrijk centrum.       
De Valkenswaardse valkeniers boden hun vogels en diensten aan op Europese vorstenhoven. Hun commerciŽle activiteiten brachten welvaart naar Valkenswaard en zij werden geroepen tot belangrijke bestuurlijke functies in hun woonplaats. 

    Certain areas, such as the Crau of Arles and the plains of Brabant, provided a good living for men netting falcons; the family of Mollen, in Valkenswaard (Holland), still carried on the profession, using ancient methods of netting with decoy pigeons, in the twentieth century.
Zie John Cummins, The Hound and the Hawk, The art of medieval hunting, pp 196.

Met de Franse revolutie verandert de verhouding tussen vorst en volk. Het handvuurwapen wordt verder ontwikkeld. Landbouwgronden worden verkaveld; er komen sloten, prikkeldraad, spoorwegen. Al deze ontwikkelingen zijn achterliggende redenen van het einde van de valkerij op het Europese continent. 

De valkerij was vroeger bij uitstek commercieel en zeer winstgevend. Sinds kort heeft dit bijna uitgestorven beroep zijn commerciŽle positie weer terug veroverd. De huidige commerciŽle valkeniers zijn van groot belang voor de valkerij als aanjagers van vele vernieuwingen die het dieren welzijn en de techniek van roofvogeltraining binnen de valkerij bevorderen. De beroeps valkeniers blazen dit eeuwenoude ambacht weer nieuw leven in.

Het Valkenieren

Onder de Flora- en Faunawet mag er slechts met twee in gevangenschap gefokte jachtvogels (de slechtvalk en de havik) worden gejaagd op de vijf wildsoorten. Daarnaast worden valkeniers ingezet bij schade- en overlastbestrijding en andere beheersmaatregelen. 

Feitelijk doet de jachtvogel van de valkenier hetzelfde als zijn wilde soortgenoot in de vrije natuur. Het verschil is dat de getrainde roofvogel de valkenier is gaan accepteren. Er heerst tussen beide een vorm van wederzijds respect. De valkenier hoeft de roofvogel niet leren jagen, dat kan de jonge roofvogel instinctief. De valkenier begeleidt het leerproces (aanspreken en bemachtigen van de prooi) zoals in het wild de ouders dat doen. Hierdoor kan de vogel ook geleerd worden prooien te jagen welke zijn wilde soortgenoten niet bejagen. Zo werd er vroeger met slechtvalken op reigers gejaagd.

Zoals reeds vermeld is de valkenier, zijn hond en fret voor de roofvogel een hulpmiddelen bij het opsporen en bejagen van geschikte prooien. Dit alles in een omgeving die zoveel mogelijk aan de juiste vereisten voldoet om succesvolle jachtvluchten te kunnen uitvoeren. Deze vereisten zijn onder andere;

  •     het moet veilig zijn voor de roofvogel om te jagen

  •     de prooi en het terrein moeten voor de betreffende jachtvogel geschikt zijn

  •     de weersomstandigheden moeten in overweging worden genomen

  •     de mogelijkheden voor dekking van de prooi 

Bovenstaande zijn slechts een aantal factoren waar de valkenier rekening mee dient te houden bij het uitoefenen van de valkerij. Valkerij is door zijn diversiteit aan technieken en specifieke eisen die het houden en trainen van roofvogels met zich meebrengt een zeer tijdrovende bezigheid. De vogels moeten elke dag moet worden gevlogen zodat de spieren zich optimaal kunnen ontwikkelen en de conditie op peil blijft.

Abusievelijk wordt gedacht dat de jachtvogel de prooi apporteert maar dat is onjuist. Zodra de vogel een prooi heeft bemachtigd blijft deze op het wild zitten. De prooien zijn veelal te zwaar om mee weg te vliegen. De valkenier dekt vervolgens met zijn weitas de prooi af zodanig dat de vogel het niet meer ziet en de klauwen ontspannen. Vervolgens dient de valkenier de jachtvogel op de valkeniers handschoen een stukje vlees aan en stapt de vogel over op zijn hand. De prooi gaat in de weitas en de jacht wordt voortgezet op zoek naar de volgende prooi.


De jacht met roofvogels wordt ook wel de ecologische jacht genoemd. In tegenstelling tot "het jagen met geweer" selecteert de jachtvogel de prooi op leeftijd en gezondheid. Slimme, vitale prooien ontkomen waardoor, in de door valkeniers bejaagde terreinen, veelal een gezonde diversiteit aan wild voorkomt. Het tableau van een valken/haviken jachtdag is aanmerkelijk kleiner dan bij een geweer jachtdag. 

Bij de valkerij staat het belang van de jachtvluchten voorop, het uiteindelijke resultaat, een geslagen prooi is hieraan ondergeschikt. Voor de jachtvogel in kwestie is het overigens wel van belang dat er regelmatig succes wordt geboekt. Veel missers kan het zelfvertrouwen van de jachtvogel aantasten

 De Techniek

Valkeniers werken met wilde dieren die zich niet laten domineren. Roofvogels zijn niet gevoelig voor commanderen of straffen. Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig en alleen op basis van vertrouwen en beloning zal de roofvogel zich volledig ontplooien. Gedurende de training zal met name de techniek van positive reinforcement centraal staan. Deze gedrag- modulerende methode vindt zijn oorsprong in Amerika. Van dolfijnen tot oesters, alles wat reageert op stimulansen kan via deze weg op een vriendelijke wijze worden getraind. 

Het is een misvatting te denken dat de roofvogels uitsluitend op honger worden gevlogen en alleen daarom bij de valkenier terugkeren.

De jachtvogels worden op een zogenaamd geconditioneerd gewicht gevlogen. Dit gewicht staat niet vast, maar is het gewicht waarop de vogel het beste presteert en toch nog voldoende appel houdt om bij de valkenier terug te keren.

De Materialen

 

Valkenier worden

De Valkerij is meer dan een sportieve hobby; het is een levensstijl
Volgens de algemeen geldende mening binnen de Nederlandse valkerij mag iemand zich pas met recht valkenier noemen als hij in staat is een vogel zodanig te trainen dat deze in de conditie is en in staat is om prooi te bemachtigen. Mist de jachtvogel zijn prooi, dan dient deze onmiddellijk op roep enz. terug te keren naar de valkenier.

Onze Workshops stellen deelnemers in de gelegenheid om voor zichzelf te bepalen of ze beschikken over voldoende enthousiasme, betrokkenheid en motivatie om valkenier te worden. Wij zijn begonnen met het geven van valkerij Workshops omdat we tijdens onze demonstraties vaak de vraag voorgelegd krijgen hoe men valkenier kan worden. Men wil de intense emotie ervaren van het valkenier zijn. Intense emoties en hoogtepunten worden meestal vooraf gegaan door een lange weg. Zo ook in de valkerij.

Afgezien van de opleidingsduur (minimaal 2 jaar meelopen bij een mentor voor men aan zijn eerste vogel toe is) en het vergunningen stelsel blijkt meestal de toewijding een struikelblok. Iemand die aan valkerij begint dient er rekening mee te houden dat een jachtvogel vrijwel dagelijks moet worden gevlogen, zomer en winter. Hoe doe je dat als je overdag werkt en thuisgekomen het al donker is? Dan zijn er de vakanties; wie verzorgt de jachtvogel? Kortom, roofvogels zijn absoluut GEEN huisdieren.

Neem de verzorging; roofvogels eten vlees. Dat zijn eendagskuikens, muizen, ratten, hamsters, duiven, kwartels en een deel van het wild dat ze geslagen hebben. De valkenier moet dus kennis hebben van slachten, bereiden en invriezen van vers vlees. 

Met name hierdoor ben ik van mening dat de valkerij niet is geschikt voor de jeugd. Natuurlijk is het stoer om met een roofvogel (door Harry Potter nu ook uilen) rond te lopen maar de tijdrovende dagelijkse verzorging zonder onderbreking blijkt vaak een te grote verantwoordelijkheid.

De Wetgeving

Sinds 1 april 2002 is de nieuwe Flora- en Faunawet van kracht. Hierin is opgenomen dat, om voor een valkeniersakte in aanmerking te komen, men minstens twee jaar stage moet hebben gelopen bij een mentor. Tevens dient een theoretische cursus, vergelijkbaar met de jachtcursus, te worden doorlopen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij het Ministerie van LNV via www.minlnv.nl of ga naar onze Links pagina. Hier vindt u valkerij en jacht gerelateerde websites.  


Heb ik een valkeniersakte nodig om de valkerij te bedrijven? Nee, dit is alleen noodzakelijk als men in Nederland wil jagen met roofvogels. De praktijk leert dat de meeste aspiranten dat helemaal niet willen. De roofvogel vrij laten vliegen en genieten van de omgang met hun vogel is het doel. Op onze
valkerij cursus pagina leest u hierover meer. 

Meer weten?

Er is veel over de kunst van het valkenieren gepubliceerd. Wilt u direct aan de slag?
Birds@Work organiseert regelmatig Falconry Experience Days


Tip: Bent u ook voortdurend op zoek naar een origineel cadeau voor die iemand die alles heeft?
Een
Falconry Experience Day is een geschenk voor het leven........

 

Maar meer kan ook. U wilt een avontuurlijk weekend of misschien bent u aspirant valkenier op zoek naar de magie van het valkenieren. Tijdens onze Workshops  reist u met ons mee naar een wereld waar verleden en heden samenkomen. Een dag waarin wij u inwijden in de eeuwenoude kennis van het valkenieren zoals die, ons valkeniers, sinds Ghengis Khan van mentor op gezel wordt overgedragen. U oefent o.a. het maken van tuigage, de omgang en communicatie met de jachtvogels, toepassen van de technieken en bovenal het vliegen met de roofvogels. Na deze ervaring bent u nooit meer dezelfde......

Vanzelfsprekend kunt u natuurlijk ook uw eigen programma samenstellen. Als u ons uw wensen kenbaar maakt ontwerpen we samen met u de valkenierservaring van uw dromen.

Roofvogelshow

Birds@Work toont de vrije vlucht van roofvogels voor het publiek. Voor de demonstraties beschikken wij over verschillende soorten roofvogels. Tijdens de valkenshow vertelt de valkenier over de valkerij, de vogels en jachtmethodes. Na de roofvogelshow is er ruimte om foto's van de vogels te maken en vragen te stellen. 

 

 

 

 

 

Mobiel  0651 999 251                Fax 084-729 3316                 info@valkenieren.nl

 


 

 

 

Terug naar boven...
Terug naar boven...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Birds@Work          Mobiel  0651 999 251          Fax  084-729 3316         Email  vraag@valkenieren.nl

            ģ 'Valkerij Proeverij' is a registrated trademark
            Copyright © 2004 Birds@Work
5 januari 2009